THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Khám phá mới
Địa chỉ tên miền: newdiscovery.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trường Lân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH MTV Du lịch Khám Phá Mới
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310181892
Trụ sở Doanh nghiệp: 259/2 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0919515059

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm