THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.ledcolour.com.vn
Địa chỉ tên miền: ledcolour.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mạnh Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH công nhgệ và quảng cáo Ngọc Lâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105997889
Trụ sở Doanh nghiệp: số nhà 14 khu C, tập thể 664 Vĩnh Quỳnh, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438644440

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm