THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: kmobileshop.com
Địa chỉ tên miền: kmobileshop.com
Người chịu trách nhiệm: Ngo Minh Tan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Ngô Minh Tân
MST/ĐKKD/QĐTL: 41J8019788
Trụ sở Doanh nghiệp: 197 đường 3-2, P. 11. Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909723972

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm