THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: khaiphat.vn
Địa chỉ tên miền: khaiphat.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Huệ Hảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Dương Huệ Hảo
MST/ĐKKD/QĐTL: 41E8032184
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 2 Trần Tướng Công, P. 10, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938180138

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm