THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: cskh.evnspc.vn
Địa chỉ tên miền: cskh.evnspc.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phú Hoài Nghĩa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Tổng Công ty điện lực Miền Nam TNHH - Trung Tâm Chăm sóc khách hàng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300942001-041
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 12 Thi Sách, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839826011

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm