THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.lekha.vn
Địa chỉ tên miền: lekha.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Trọng Kha
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH LeKha Distributor
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313611399
Trụ sở Doanh nghiệp: 142 Cao Thắng, P. 11, Q. 10, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908878882

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm