THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: congtythanhthanh.com.vn
Địa chỉ tên miền: congtythanhthanh.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại Thanh Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304100253
Trụ sở Doanh nghiệp: 51/15 Cao Thắng, P. 3, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908217145

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm