THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: PHÂN BÓN CÂY CẢNH KIM GIÁP
Địa chỉ tên miền: phanboncaycanh.com
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Tiến Giáp
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cây Cảnh Kim Giáp
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313728301
Trụ sở Doanh nghiệp: 17 Thành Thái, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918205288

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm