THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: hachikopetshop.vn
Địa chỉ tên miền: hachikopetshop.vn
Người chịu trách nhiệm: Trịnh Thị Kim Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trịnh Thị Kim Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 41J8024846
Trụ sở Doanh nghiệp: AA4 Thất Sơn, P. 15, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0901146186

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm