THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: baovengayvadem.com
Địa chỉ tên miền: baovengayvadem.com
Người chịu trách nhiệm: Lưu Xuân Tuệ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ngày & Đêm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303023616
Trụ sở Doanh nghiệp: 600 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838124076

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm