THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: sonrelaxvn.com
Địa chỉ tên miền: sonrelaxvn.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hưng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Facomax Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106849019
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu công nghiệp Di Trạch, X. Di Trạch, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0975266266

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm