THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.okiela.com
Địa chỉ tên miền: okiela.com
Người chịu trách nhiệm: HOAI HUU NGUYEN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Okiela Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313807271
Trụ sở Doanh nghiệp: 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873036818

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm