THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: AKULAKU
Địa chỉ tên miền: akulaku.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Đức Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH SILVRR VISION
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314428124
Trụ sở Doanh nghiệp: 37 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838228759

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm