THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hiền Nguyễn Shop
Địa chỉ tên miền: hiennguyenshop.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hiền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Văn Hiền
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302039571
Trụ sở Doanh nghiệp: Tầng 1 số 64 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0983636766

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm