THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: svtthaiduong.com
Địa chỉ tên miền: svtthaiduong.com
Người chịu trách nhiệm: Đào Thị Hồng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y SVT Thái Dương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104586364
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438831618

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm