THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nội Thất HomeGroup
Địa chỉ tên miền: noithathomegroup.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Văn Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Nội Thất Homegroup
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106776554
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Đồng , X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0937498868

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm