THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giấy Đông Thịnh Phát
Địa chỉ tên miền: giaydongthinhphat.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Kim Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đông Thịnh Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309878791
Trụ sở Doanh nghiệp: 002 Lô E Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839744265

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm