THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Quảng cáo Đông Giang
Địa chỉ tên miền: quangcaodonggiang.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Đông Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0201577527
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 34/28 Chợ Con, P. Trại Cau, Q. Lê Chân,Tp. Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02253611635

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm