THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ellipse.vn
Địa chỉ tên miền: ellipse.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Duy Quang Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ellipse
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311912714
Trụ sở Doanh nghiệp: 38/5 Chiêu Anh Các, P. 5, Q. 5, Tp HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0866700005

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm