THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.cavaria.vn
Địa chỉ tên miền: cavaria.vn
Người chịu trách nhiệm: Hoang Gia Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Cavaria Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311777127
Trụ sở Doanh nghiệp: 146/3C Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0948820268

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm