THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://zpro.vn/
Địa chỉ tên miền: zpro.vn
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Tiến Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đỗ Tiến Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314268488
Trụ sở Doanh nghiệp: 338/17 Nguyễn Đình Chiểu, P. 04, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938762223

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm