THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.gomsuhcm.com
Địa chỉ tên miền: gomsuhcm.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Xuân Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Mekoong
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313765864
Trụ sở Doanh nghiệp: 76 Nguyễn giản thanh, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0947836567

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm