THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: amwaytoday.com.vn
Địa chỉ tên miền: amwaytoday.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Văn Lợi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Amway Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 3600817381
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30,KCN Việt Nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02743801180

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm