THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhakhoathaibinhduong
Địa chỉ tên miền: nhakhoathaibinhduong.com
Người chịu trách nhiệm: Trương Thị Hồng Trang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nha Khoa Thái Bình Dương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304028624
Trụ sở Doanh nghiệp: 22-24 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaoKao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839112170

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm