THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://dongthanhtaesung.com/
Địa chỉ tên miền: dongthanhtaesung.com
Người chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Đông Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Đông Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0102714596
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Phù Yên, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0437714007

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm