THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phúc Tâm
Địa chỉ tên miền: phuctam.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Như Phương Tâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phúc Tâm
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304716814
Trụ sở Doanh nghiệp: 323/20 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862924434

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm