THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: maichitown.vn
Địa chỉ tên miền: maichitown.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thiên Thảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Thiên Thảo
MST/ĐKKD/QĐTL: 41P8015432
Trụ sở Doanh nghiệp: 22.03B Cao Ốc Screc, P. 12, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0905630187

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm