THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: congnghiepquangminh.com
Địa chỉ tên miền: congnghiepquangminh.com
Người chịu trách nhiệm: Đào Hán Nguyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Quang Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310867674
Trụ sở Doanh nghiệp: 40 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838546343

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm