THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Baolau.com
Địa chỉ tên miền: baolau.com
Người chịu trách nhiệm: Alberto Moreno Tablado
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Baolau
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313838015
Trụ sở Doanh nghiệp: Lầu 5, cao ốc Đinh Lễ, số 01 đường Đinh Lễ , P. 12, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838254025

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm