THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vinhomevn.com.vn
Địa chỉ tên miền: vinhomevn.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Vương Thải Ngọc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Vinhome Vietnam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312914880
Trụ sở Doanh nghiệp: 09 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862916588

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm