THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: asin.com.vn
Địa chỉ tên miền: asin.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Mai Văn Lợi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Asin Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106234784
Trụ sở Doanh nghiệp: số 123, ngõ 460, đường Khương Đình, phường Hạ Đình
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0948051555

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm