THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.chamsoc4banh.com
Địa chỉ tên miền: chamsoc4banh.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Anh Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Anh Linh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8059799764
Trụ sở Doanh nghiệp: 727 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908191668

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm