THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.dipro.vn
Địa chỉ tên miền: dipro.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN DUY DY
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công Nghệ Và Truyền Thông Một Giải Pháp
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304176171
Trụ sở Doanh nghiệp: 156/24 Đặng Văn Ngữ, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838119417

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm