THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: lavaviet.com
Địa chỉ tên miền: lavaviet.com
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN THÀNH CHUNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH La Va
MST/ĐKKD/QĐTL: 3200316912
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu phố Đại Áng, P. Đông Lương, Tp. Đông Hà, Quảng Trị.
Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0533560881

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm