THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vitinhtranphu.com
Địa chỉ tên miền: vitinhtranphu.com
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Thị Thúy Kiều
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Phú
MST/ĐKKD/QĐTL: 41E8030946
Trụ sở Doanh nghiệp: 127 Trần Phú, P.4, Q.5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938101535

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm