THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà hàng Lã Vọng
Địa chỉ tên miền: nhahanglavong.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thái
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nguyễn Thái
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106881206
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn 7, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0435553998

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm