THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.phutungchinhhieu.com
Địa chỉ tên miền: phutungchinhhieu.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Phượng Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nhẫn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303016168
Trụ sở Doanh nghiệp: 696 Bình Long, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú,Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839620804

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm