THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: denledpro.com
Địa chỉ tên miền: denledpro.com
Người chịu trách nhiệm: Cao Chí Lương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cao Chí Lương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311198070
Trụ sở Doanh nghiệp: 163/10 Nguyễn Kim, P. 7, Q. 10, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01266669358

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm