THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.vnetwork.vn
Địa chỉ tên miền: vnetwork.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tạo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vnetwork
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312353730
Trụ sở Doanh nghiệp: 482/1, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0866755714

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm