THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ktmobile.vn
Địa chỉ tên miền: ktmobile.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh Thiện
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Hoàng Minh Thiện
MST/ĐKKD/QĐTL: 8062618143
Trụ sở Doanh nghiệp: số 50, đường Nguyễn Phúc Nguyên, P. 9, Q. 3, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01665866666

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm