THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.ectechpool.com
Địa chỉ tên miền: ecotechpool.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Tố Như
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại IMART
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313943958
Trụ sở Doanh nghiệp: 130, Đường Cao Đức Lân, P. An Phú, Quận 2, Tp HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909072666

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm