THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vinawatch.com
Địa chỉ tên miền: vinawatch.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hiếu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Thanh Hằng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302194094-001
Trụ sở Doanh nghiệp: 31 Nguyễn Tất Thành, P. 13 , Q. 4 , TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913665513

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm