THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.amthanhxehoi.com
Địa chỉ tên miền: amthanhxehoi.com
Người chịu trách nhiệm: Đặng Khoa Vũ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Minh Phúc Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313433724
Trụ sở Doanh nghiệp: 192 Trần Bình Trọng, Phường 03, Quận 5, Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908888191

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm