THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Slab
Địa chỉ tên miền: slab.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Ngọc Thủy
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312304490
Trụ sở Doanh nghiệp: 43 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q. 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839146767

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm