THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Điện Thoại Di Động Cổ
Địa chỉ tên miền: dienthoaididongco.com
Người chịu trách nhiệm: Kiều Công Thảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Kiều Công Thảo
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302782850
Trụ sở Doanh nghiệp: 1317 Nguyễn Cữu Phú, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838770748

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm