THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: quatdienthiphuc.com
Địa chỉ tên miền: quatdienthiphuc.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Văn Thọ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thi Phúc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401316057
Trụ sở Doanh nghiệp: 88 Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 05112618618

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm