THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bohemia Saigon
Địa chỉ tên miền: bohemiasg.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hội
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Liên Doanh Bohemia Sài Gòn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302131658
Trụ sở Doanh nghiệp: Lô III-26, nhóm công nghiệp III, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838155171

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm