THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: binhvinh.com
Địa chỉ tên miền: binhvinh.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Bắc Bình
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Bình Vinh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0400228344
Trụ sở Doanh nghiệp: 01 Đào Sư Tích
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 05113730730

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm