THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vitinhnguyenkim
Địa chỉ tên miền: vitinhnguyenkim.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Nguyên Kim
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: công ty TNHH vi tính Nguyên Kim
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303753468
Trụ sở Doanh nghiệp: 117 Nguyễn cư Trinh, quận 1, HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39203191

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm