THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hondaotokimthanh.com.vn
Địa chỉ tên miền: hondaotokimthanh.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đinh Hữu Thông
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần ô Tô Kim Thanh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304178450
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 6, đường 3/2, P. 15, Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 84838662222

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm